Noter og ugeplaner

Noter på fag
Hvert klasseskema i Docendo er integreret med den indbyggede note- og ugeplansfunktion. Det betyder, at hvert klasseskema, som elever og forældre ser det, kan suppleres med en ugeplan og noter om elevforberedelse og indhold på de enkelte lektioner i ugens skema. Hvis der er noter på en brik, markeres det både for personale, forældre og elever med ikonet som vist nedenfor.


For elever og forældre giver det samtidig et samlet overblik i en ugeplansvisning af klassens noter, når der scrolles ned under skemaet.Som elev eller forælder kan man også klikke på selve brikken for at se specifik info for faget.
For at skrive noter ind til hvert enkelt fag, kan du både klikke på de enkelte brikker i klassen eller din egen kalender og skrive ind i felterne. Alternativt kan du også scrolle ned under klassens eller dit eget skema for at skrive direkte i ugeplanen. Felterne vil også blive opdateret på selve brikkerne med de noter, du skriver i ugeplanen, da felterne er de samme.

Vi anbefaler desuden, at du bruger din egen kalender til at skrive noter ud til de klasser, du har fag i. Du kan skrive direkte i dit eget ugeplans-overblik, eller du kan klikke på brikkerne i din kalender for at skrive noterne ind.

Bemærk, at feltet 'vikarnoter' kun er synlig for personalet på din skole. Vikarnoter kan altså ikke ses i skemaet af elever eller forældre (læs mere om vikarnoter og vikardækning).

Generelle noter til ugen
Hvert klasseskema indeholder også et felt til generelle informationer til ugen - altså informationer, der ikke nødvendigvis er knyttet til et fag. Feltet finder du i hver klasse lige under skemaet i toppen af ugeplansoverblikket.

Did this solve your problem?