SFO-skema

Hvorfor SFO-skemaer?
I Docendo betragter vi SFO-skemaer som en lige så naturlig del af planlægningen som klasseskemaer. At have SFO-skemaer i samme system som klasseskemaer, giver den fordel, at man som pædagog kan få overblik over sine skoletimer og SFO-timer i én og samme kalender.

Samtidig bliver SFO-timer også vist i vikardækningen i tilfælde af, at pædagogisk personale fra SFO'en er fraværende. 

Hvordan kan jeg lave et SFO-skema?
Du opretter SFO-skemaer ved at klikke på SFO-ikonet i kalenderoverblikket i venstre side.


Her kan du oprette f.eks. 'SFO 1' og 'SFO 2', hvis der er flere SFO-afdelinger (eller 'DUS', 'FFO' afhængigt af din skoles kommune).

I SFO-skemaet kan du oprette brikker af typen 'SFO-tid'. Briktypen er specielt lavet til at kunne adskille SFO-tid fra skoletid for pædagoger, så det i optælling af tid bliver muligt at skelne mellem de forskellige typer af opgaver.

Her er et eksempel på, hvordan et SFO-skema kunne se ud:En pædagogs skema vil altså kunne indeholde brikker fra SFO-skemaer og klasseskemaer som vist i eksemplet nedenfor. Did this solve your problem?