Guide til nyt skoleår: sådan kommer du i gang med fagfordeling og skemalægning i Docendo

Denne guide beskriver i del 1, hvordan du kan komme i gang med at bruge fagfordelingen med afsæt i

1. Oprettelse af skoleår
2. Oprettelse af klasser
3. Oprettelse af fag
4. Tildeling af undervisningstid til personale
5. Introduktion til fagfordelingen

I del 2 gennemgås øvrige steps, du kan bruge som forberedelse inden skemalægningen, herunder

6. Oprettelse af andre kalendere (teammøder mm.)
7. Arbejdstid
8. Lokalebindinger
9. Oprettelse af ferie- og helligdage
10. Tips til skemalægning i klasser


Del 1: Klar til fagfordeling med nyt skoleår og oprettelse af klasser/fag

1) Opret skoleår

Start med at oprette det nye skoleår ved at klikke på tandhjulet ⚙️ øverst til højre >'Skoleår'.


Klik på plus-ikonet for at oprette et nyt skoleår med start-og slutdatoer.


2) Opret klasser
Du kan nu oprette klasserne til det nye skoleår. Det gør du under menupunktet ’Klasser’ i menuen til venstre; vælg det netop oprettede skoleår og hernæst knappen ’Opret klasse’. 


I oprettelsesformularen kan du oprette flere klasser af gangen, og ud for hver klasse vælge, om der skal importeres standardfag og standardtimetal baseret på UVM’s anbefalede og minimum timetal. Fordelen ved denne funktion er, at alle fag på forhånd oprettes med timetal på år/uge, og at de vil have samme farve på tværs af klasser (dansk er rød, matematik er gul osv.) Derudover sparer du også tid på ikke at skulle oprette hvert af fagene enkeltvis efterfølgende.

Antallet af timer på brikkerne kan efterfølgende redigeres, ligesom du efterfølgende kan tilføje flere fag til hver klasse, hvis importstandarden ikke matcher 100% med din skoles fag.


Du kan selvfølgelig også vælge at oprette klasser uden import af fag og timepuljer. Bare angiv navnet på klassen og undlad at klikke på et klassetrin ud for klassens navn, og klassen oprettes så uden fag. Fag kan i stedet oprettes i 'Fagoprettelse' (se punkt 3).


3) Fagoprettelse
Når du har oprettet klasser (med eller uden fagimport i step 2) kan du efterfølgende gå til siden ’Fagoprettelse’ under menuen ’Planlægning’ for at oprette flere fag eller tilpasse de eksisterende fag og deres antal af timer.


Klik på den blå ’Opret fag’-knap øverst til højre for at oprette nye fag, eller klik på plus-ikonet ud for en klasse og et fag for at oprette eksisterende fag i klasser. Når du klikker på plus-ikonet ud for et eksisterende fag i en ny klasse, følger fagets farve med i den nye klasse.


For alle oprettede fag gælder det, at du kan klikke på dem for at justere antallet af timer (og desuden ændre indstillinger for briktype, standardvarighed, undervisere og lokaler).


4) Tildel arbejdstid og undervisningstid
'Tildel timer' finder du under menuen 'Planlægning'.


Med ‘Tildel timer’  kan du angive det antal timer, hver underviser er sat til at have i løbet af skoleåret fordelt på arbejdstid og undervisning. Antallet af tildelte undervisningstimer vil du efterfølgende se og bruge i fagfordelingen (som gennemgås i punkt 5).


Tallene i kolonnen 'Tildelt' for både arbejdstid,undervisning og vikarpuljer, kan redigeres ud for hver bruger. Du kan filtrere visningen til at vise en bestemt gruppe af personale - f.eks. teams, lærere eller pædagoger (se 'Grupper' for mere info om gruppering af personale.)


5) Fagfordeling
Du er nu klar til at bruge fagfordelingen i Docendo, som du finder under menuen ’Planlægning’. (Du kan desuden se en kort video-introduktion til fagfordeling her: https://www.youtube.com/watch?v=vSzdtwMAvwA)


Bemærk, at fagfordelingen både kan bruges som værktøj af ledelsen eller af de enkelte teams. 

I fagfordelingen ser du til venstre en liste over din skoles personale. Ud for hver person står totalen af fagtimer, der foreløbigt er blevet knyttet til personen. Klikker du på en person, kan du se detaljerne for, hvilke fag og timer vedkommende er tildelt samt sammenligne de tildelte fagtimer med den tildelte undervisningstid fra ’Tildel timer’ (som gennemgået i step 4). På midten af siden ser du alle klasser og deres fag. 


Klik på et fag for at tilknytte en underviser og eventuelt et lokale og klik ’Opdatér brik’. Når du har tilknyttet en underviser, kan du med det samme se en opdateret tælling på underviserens tildelte fag og fagtimer i oversigten til venstre.


For at tilpasse dit overblik kan du øverst til højre vælge at se kun de fag, der mangler at få tildelt undervisere. Dette kan hjælpe på overblikket, da fagene så småt vil forsvindefra klasseoversigten og over i venstre side, i takt med at de får sat undervisere på.


Derudover kan du med filtreringsmulighederne for teams og klasser fokusere på lige præcis de teams og klasser, du har brug for at arbejde med.


TIP: Dette er især brugbart for teamet, der selv fordeler fagtimer blandt teammedlemmerne og kun skal fokusere på teamets egne timer.

Hvert fag indeholder desuden en log, så du kan se, hvem der sidst har redigeret faget. Bare klik på faget og vælg fanen 'Historik'.Del 2: Øvrige forberedelser før skemalægning

6) Opret andre kalendere (møder, teammøder og lign.)
Hvis I gerne vil have møder (f.eks. teammøder og lignende) til at optræde i Docendo, kan I oprette kalendere til dette under ’Andre kalendere’. Det kan f.eks. være en kalender ved navn ’Team 1’, hvori du opretter en fælles mødebrik til dit eller andre teams’ teammøder.

Du kan se en kort intro til funktionen i denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=UmSvs88NChI 

At skemalægge teammøder er anbefalelsesværdigt, da det på lige fod med andre aktiviteter i underviserens kalender, vil blive markeret som en blokering, når der skemalægges i andre skemaer.7) Arbejdstider
Indtastning af arbejdstider kan være en fordel inden skemalægningen i klasser, da de enkelte læreres og pædagogers arbejdstider vil blive vist, så snart man forsøger at lægge en brik med brugeren på. Med arbejdstider er det derfor lettere at placere skemabrikker i tidsrum, hvor læreren eller pædagogen er tilgængelig. Det er samtidig en funktion der i den daglige vikardækning gør det lettere at skabe overblik over, hvilke vikarer der er til rådighed.

Funktionen finder du i hver brugers kalender under knappen ’Arbejdstider’. En optælling på arbejdstiden for skoleåret, kan til hver en tid findes under 'Årsoverblik' i hver brugers kalender. Se denne korte video for en introduktion og guide til brug af funktionen: 
https://www.youtube.com/watch?v=VTL58GC04t4


8) Lokalebindinger
Et oplagt step til at lægge de første brikker som forberedelse til skemalægningen er at binde de knappe lokaleressourcer (idrætshal, musiklokale osv.), så de efterfølgende danner grundlag for den resterende skemalægning. Husk også at knytte lærer/pædagog på brikken, så disse lægges sammen med bindingen.

Her er en kort video, der viser, hvordan du gør:
https://youtube.com/M-Wih6dewRM

9) Ferie- og helligdage
Vi anbefaler desuden, at du angiver ferie- og helligdage inden skemalægning. Dette gør du under ’Planlægning’ > ’Feriekalender’.Vælg det rigtige skoleår og markér datoerne, som er ferie- og helligdage i løbet af skoleåret. Når du senere kopierer skemaer ud på skoleårets uger, vil der ikke blive lagt skemabrikker på ferie- og helligdage i jeres skoleår.10) Tips til skemalægning i klasser
Med afsæt i ovenstående punkter, vil du have et godt udgangspunkt for at lægge skemaer. Her kommer et par gode råd til selve skemalægningsprocessen:

- Vælg en fælles ’grundskema-uge’, hvor du og dine kolleger lægger skemaerne på tværs af klasser og kalendere.

- Når brikkerne så småt bliver lagt på tværs af klasserne i samme grundskemauge, vil du kunne se skemaskygger, der markerer, hvor undervisere og lokaler er optaget i andre klasser. Brug skyggerne til hurtigt at kunne lægge brikkerne, uden du skal tjekke mulighederne på tværs af skemaerne først.

- Hvis du har lagt lokalebindinger ind via lokalekalenderne, vil disse bindinger fremgå af klassens skema. Brug disse brikker som en form for faste brikker, som resten af skemaet skal bygges op omkring.

- Brug timetallene på brikkerne som en rettesnor for at komme så tæt som muligt på det ønskede timetal. Det er meget sjældent, det lykkes at ramme ’0’ på samtlige fag.

- Det kan i nogle situationer være rart at have flere faner åbne i din browser, hvor du f.eks. har 1.A i den ene fane, 2.A i den anden fane osv. så du hurtigt kan hoppe mellem skemaerne.

- Når alle skemaer er på plads i grundskemaugen, kan de hurtigt kopieres ud til resten af skoleåret (minus angivne ferie- og helligdage). Klik på 'Kopiér' i ugen, du har lagt skemaet, og klik dernæst 'Indsæt' og vælg, hvilke uger, der skal indsættes i.

Did this solve your problem?