Med grupper kan du gruppere din skoles personale. Grupperingen kan du efterfølgende bruge i forskellige sammenhænge i Docendo. F.eks. kan du med ét klik sætte en personalegruppe - f.eks. alle lærere eller et bestemt team - på en brik. Grupper kan også med fordel bruges i vikardækningens skemaoverblik, hvor du kan filtrere dagens overblik til bestemte grupperinger, og endelig kan du bruge grupperingen til at skabe hurtigt overblik over bestemte personalegruppers skemaer i skemaoverblikket.

Se denne video for en introduktion til funktionen:


Did this solve your problem?